Top Secret Document Destruction บริการทำลายเอกสารความลับและเอกสารสำคัญ ข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย “มั่นใจ ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
เราเป็นผู้นำเรื่องทำลายเอกสารเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยมีธุรกิจหลักคือรับบริการทำลายเอกสาร  (Document Destruction Service)  สำคัญต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางบัญชีประวัติลูกค้า, ข้อสอบต่างๆ หรือข้อมูลลับสุดยอดทุกชนิด สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วการใช้บริการทำลายเอกสารเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่
หลาย ในประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยงานราชการและเอกชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำลายเอกสารอย่างถูกวิธี ทำให้เอกสารข้อมูลต่างๆอันเป็นความลับของหน่วย
งานไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก
 

  หน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ  
  - หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน    
  - บริษัท / หจก. - กรมสรรพากร  
  - สถานกงสุล - โรงพยาบาล  
  - มหาวิทยาลัย - ธนาคาร  
  - สถานีโทรทัศน์ - ฯลฯ  
       
 
TOP SECRET DOCUMENT DESTRUCTION บริการทำลายเอกสารด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
มาตรฐานสากล นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการให้บริการในหลายประเทศ เช่น อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น สวีเดน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ทำลาย
ได้รวดเร็ว ปลอดภัยประหยัด เวลาลดค่าใช้จ่าย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถทำลายเอกสารสำคัญ เอกสารความลับ เอกสารทางการบัญชี เอกสารทางราชการฯลฯ ซึ่งได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัย ธนาคารโรงพยาบาลสถานกงสุล บริษัท ฯลฯ
• บริการทำลาย ฟรี
• สะดวก รวดเร็ว ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถย่อยทำลายได้ 2.5 ตัน/ชั่วโมง
• มีใบ Cer รับประกันการทำลาย พร้อมรูปถ่าย
• ท่านสามารถเข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำลายได้
• มีบริการรถจัดเก็บและทำลายเคลื่อนที่
• ควบคุมด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชม.
• กระดาษที่ผ่านการทำลายแล้ว นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล "เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
• รับประกันความลับไม่รั่วไหล มั่นใจ ปลอดภัย 100 %
 
การทำลายเอกสาร 1
การทำลายเอกสาร 2

เอกสารที่ผ่านการทำลายแล้ว

 
ทำลายนิตยสาร
ทำลายเอกสารทั้งแฟ้ม
ทำลายฟิล์มเอ็กซเรย์
 
ทำลายบัตรประชาชนหมดอายุ
และเครดิตการ์ด
ทำลายแผ่นซีดี ดีวีดี
ทำลายวิดีโอ