“มั่นใจ ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
         • บริการทำลายเอกสาร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมาตรฐานสากลนำเข้าจากต่างประเทศ สะดวกรวดเร็ว
         • ประหยัดเวลา ย่อยทำลายได้ 2.5 ตัน/ชั่วโมง

 
นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบของกลางคดีละเมิดลิขสิทธ์

ให้แก่

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
โดยคุณอิทธิกร ศรีจันบาล ผู้บริหาร
TOP SECRET Document Destruction
เป็นผู้รับผิดชอบในการทำลาย

นายภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

มอบของกลางคดีละเมิดลิขสิทธ์

ให้แก่
บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
โดยคุณอิทธิกร ศรีจันบาล ผู้บริหาร
TOP SECRET Document Destruction
เป็นผู้รับผิดชอบในการทำลาย
คุณตัน ภาสกรนที
มอบฝาอิชิตันหลังชิงโชคเพื่อนำไป
ทำลายและนำไปรีไซเคิล


ให้แก่
บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
โดยคุณอิทธิกร ศรีจันบาล ผู้บริหาร
TOP SECRET Document Destruction
เป็นผู้รับผิดชอบในการทำลาย

   
                   • ผลงานที่ได้รับการยอมรับ
1.งานทำลายเอกสารที่ผ่านมา
 
     
 
     ทำลายเอกสารความลับ เอกสารทางบัญชี สเตจเม้นท์ คำสั่งศาล ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานกงสุล ฯลฯ

2. ทำลายฝาอิชิตันหลังชิงโชคเพื่อนำมารีไซเคิล
 
  3. ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์
 
 
 
 
 
     
4. ทำลายสินค้า BOI
 
ทำลายอะไหล่สแปรพาสรถยนต์ /โมล
ทำลายอะไหล่สแปรพาสรถยนต์ /โมล
ทำลายอะไหล่สแปรพาสรถยนต์ /โมล
 
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
 
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
 
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
ทำลายสินค้า BOI
 
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
 
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
 
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน

5.ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ภาพกิจกรรมงานเปิดตัวโครงการ TOP SECRET Document Destruction บริการทำลายเอกสาร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
มาตรฐานสากลนำเข้าจากต่างประเทศ สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ย่อยทำลายได้ 2.5 ตัน/ชั่วโมง